Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Hispànica

Fitxa de la titulació

Nom

Doble Grau en Llengües Aplicades i Traducció - Filologia Hispànica

Curs acadèmic

2023-24

Crèdits ECTS

360 ECTS

Preu crèdit ECTS

17,69 €

Centre que l'imparteix

Facultat de Lletres

Any d'inici

2017-2018

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Castellà (55%), Francès (20%), Anglès (18%), Català (7%)

Places

10

Coordinació

Anca Daniela Frumuselu ancadaniela.frumuselu@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat

L’itinerari de doble grau en Llengües Aplicades i Traducció i Filologia Hispànica, que permet obtenir aquests dos títols en 5 anys, neix amb la vocació de proporcionar una formació complementària a l'estudiantat que es vol especialitzar en llengua i literatura hispàniques, dotant-lo de competències pròpies del camp de la lingüística aplicada, que és la disciplina que pretén resoldre els problemes de la societat relacionats amb el llenguatge. Dins aquest àmbit es posarà un èmfasi especial en el camp de la traducció. També es pretén que s’assoleixin coneixements sobre la literatura i la cultura de països de parla anglesa i francesa, en la mesura que aquests són necessaris per a la comunicació intercultural.

És per això que en aquest ensenyament, a més de l'espanyol, es treballa també en català --per obtenir un nivell d'expert en aquests dos idiomes-- i en llengües estrangeres, com l'anglès i el francès --garantint un nivell avançat en aquestes altres.

Díptic del Doble Grau